«Ahunumni Yighlatqan Nikah» ( Arman )

Share
avatar
Arman
Munber Mesuli
Munber Mesuli

Jinsi Jinsi : Male
Yeshi Yeshi : 29
Tughulghan Waqti Tughulghan Waqti : 1989-05-25
Orni Orni : گىرمانىيە
Yazma Sani Yazma Sani : 129
Shohriti Shohriti : 374
Tohpisi Tohpisi : 0
Hizmiti / Qiziqishi Hizmiti / Qiziqishi : ئۇقۇغۇچى
Tizimlatqan Waqti Tizimlatqan Waqti : 2010-02-08

«Ahunumni Yighlatqan Nikah» ( Arman )

Yollash by Arman on Sun Feb 21, 2010 2:16 pm

«ئاخۇنۇمنى يىغلاتقان نىكاھ»


ﺗﻮﻳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ،
ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ .
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﻰ ﻳﯩﻐﻼﺗﻘﺎﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬ ،
ﭘﯘﺭ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ .
ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺰﺍﺭﺩﻯ ﭼﻮﯕﻼﺭ ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﻮﯞﯨﻼﺭ ﺳﻮﺭﺍﻕ .
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﻳﻠﻪﻱ ﻛﯩﺘﺎﭘﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ،
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ .
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ،
ﺷﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﻕ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ .
ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯩﻨﻜﺎﯞﺧﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ .
ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ .
ﺧﺎﺗﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻠﯩﻤﯘ ؟
-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﻤﺎﻡ ،ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ،ﻗﯩﺰﻧﻰ !
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪ ﭺ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ .
ﻗﯩﺴﺘﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺟﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ،
-ﺗﺎ ﺷﻮﺳﺎ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺘﻰ ﻗﻮﻟﺪﺍﺷﻘﺎ .
ﺗﻮﯞﺍ ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮﯞﯨﻼﺭ ﻏﻪﺯﻩﭖ -
-ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺩﺍﺩﺍ ﻗﺎﻗﺒﺎﺷﻘﺎ .
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﻐﺎﭺ ﻗﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻛﯜﻟﯜﭖ ،
"ﺗﯘﯕﻴﻰ" ﺩﯦﺪﻯ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ،
ﺋﺎﭘﻼ ...ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻡ ،
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ .
ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ،
ﺑﯩﺮ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ﭼﺎﻗﻨﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻛﯚﺯ .
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ،
ﺋﺎﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ "ﮬﻪﺋﻪ "ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ...
ﺗﯘﺯﻟﯘﻕ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،
ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺩﯦﺪﻯ "ﺟﯩﮕﻰ ﺳﺎ؟"
ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ،
"ﺟﯩﮕﻰ ﻣﻮ ﻣﻮ ،ﻓﯩﻴﭽﺎﯓ ﻧﻪﻧﭽﯩﻼ"......
-ﺗﻮﯞﺍ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ ،
ﻣﯘﺷﯘﻣﯘ ﮬﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ !!!!!
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺕ ﻳﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ ،
ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ....ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻗﺒﺎﺵ ﺑﻮﯞﺍﻳﻼﺭ ....
-ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ !
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ،
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭﻛﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ !
ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﯘ ﻧﯩﻜﺎﮬ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،
ﭘﻮﻕ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ،
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ،
ﺑﺎﺭﭼﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ !!!!!!!!.............................
ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ :
ﻗﯩﺰ ﺩﻩﭘﺘﯘﻣﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻨﻰ ،
ﺑﯘ "ﺩﺍﺧﯘﺯﻯ ﻧﺎﺋﯩﺮﺩﻯ ﺟﯜﺟﺎﯓ؟"
ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﻰ ،
ﺟﯩﮕﻰ ﻳﯥ ﻳﯥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﺷﻮﯞﺟﺎﯓ !!!!
-ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ !
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ،
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭﻛﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ !

    Hazirqi waqit: Wed Dec 19, 2018 7:17 pm